oferta

IZOMAR-POLREF oferuje:


Kompleksową realizację projektów obmurzowych, w tym:

  • Inżyniering
  • Dostawa materiałów
  • Demontaż i montaż obmurza
  • Suszenie wstępne obmurza
  • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Montaż z materiałów powierzonych wraz z zarządzaniem projektem montażowym

Inżyniering, nadzory i doradztwo techniczne, w tym:

  • Rysunki techniczne, specyfikacje materiałowe, instrukcje montażu i suszenia, obliczenia i analizy cieplne z zastosowaniem metody elementów skończonych (MES)
  • Przeglądy obmurzy, ekspertyzy i planowanie zakresów i harmonogramów remontów w tym zakresie
  • Szczegółową inwentaryzację stanu obmurza i wykonanie dokumentacji technicznej na nośnikach elektronicznych dla obiektów i instalacji, które nie posiadają aktualnej dokumentacji

Oferujemy także współpracę z dostawcami urządzeń i instalacji już na etapie ich projektowania. Z doświadczenia wiemy, że dyskusja i wymiana doświadczeń w tej fazie może wyeliminować potencjalne kolizje pojawiające się podczas montażu na styku dostaw różnych firm, a w konsekwencji ograniczyć ryzyko dodatkowych kosztów.